Polski

Jakość 


Jakość


Jakość materiału szkółkarskiego jest początkiem sadowniczego sukcesu. Zarówno rośliny do założenia plantacji matecznych jak i zrazy (do szczepienia i okulizacji) pochodzą w większości z Holenderskiego Centrum Produkcji Szkółkarskiej (Vermeerderingstuinen Nederland) ponieważ towar tego pochodzenia jest najlepszą gwarancją na zdrowy i czysty odmianowo materiał szkółkarski.
Zarówno produkcja drzewek owocowych jak i podkładek jest przez okrągły rok kontrolowana przez Holenderską Inspekcję Ogrodniczą NAKTuinbouw. Materiał ten wyprodukowany jest ponadto na terenie wolnym od zarazy ogniowej (Zpb2).
Drzewa owocowe i podkładki, które wyprodukowane zostały pod nadzorem NAKTuinbouw z materiału szkółkarskiego Holenderskiego Centrum Produkcji Szkółkarskiej otrzymują pomarańczowe lub białe etykiety certyfikacji (tzw. plombę). Stanowią one gwarancję zdrowego i czystego odmianowo materiału nasadzeniowego.
Drzewka owocowe dostarczane są jesienią i albo od razu sadzone albo przechowywane w jednej z chłodni w Zeewolde. Również podkładki, śpiące oczka i szczepy przechowywane są w chłodniach przechowalniczych, które wyposażone są w instalacje nawilżania powietrza zapewniające optymalne warunki przechowalnicze.


Dostawa drzewek owocowych i podkładek odbywa się zgodnie z warunkami handlowymi HBN- i VVFN, które można uzyskać po złożeniu zapytania.

Peter Hillebrand in Moerbed appelonderstammen  GP2013 07 16 01 Waarmerkstrookje Elshof bloesemlaan sign cooled storage Koelcel onderstammen