Polski

Biuro doradcze


Biuro doradcze Hillebrand - van der Heide udziela wsparcia i towarzyszy rozwojowi zarówno istniejącym jak i nowym gospodarstwom sadowniczym w Holandii i poza jej granicami.
Doświadczeni doradcy udzielają porad dotyczących wyboru odmiany, zakładania plantacji, hodowli, cięcia, nawożenia, fertygacji i pozostałych działań i czynności związanych z uprawą.
W przypadku gdy zakładane są nowe plantacje lub gospodarstwa sadownicze biuro doradcze współpracuje ściśle z Szkółką drzewek owocowych Hillebrand.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt kontakt z nami.
Adviesburea Hillebrand Logo